Pilot-based Innovation Ecosystems for Smart Cities 

Pilot-alapú innovációs ökoszisztéma okos városok számára

 

A kormányzati háttérintézményként működő Neumann Technológiai Platform a HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központtal együttműködésben, magyar megvalósítóként vesz részt az Európai Unió Int   erreg Duna Régió Program keretében a „PilotInnCities – Pilot-alapú innovációs ökoszisztéma okos városok számára” projektben.

A nemzetközi együttműködés célja a Duna régió területi kohéziójának erősítése, amelyben hangsúlyos szerepet kap az intelligens megoldások (Smart City) alkalmazása. 

A partnerség 11 tagú konzorciumban, Szlovákia, Csehország, Szerbia, Románia, Németország és Magyarország közös munkája eredményeképpen, a cseh Ipari és Kereskedelmi Minisztérium vezetésével valósul meg. 

A Smart City megoldások alkalmazása számos okból fontos a településfejlesztésben: az innovációk közvetlenül kapcsolódnak a városok fenntarthatóságához, élhetőségéhez, ellenállóképességéhez és hatékonyságához. Ezen intézkedések átfogó városfejlesztési koncepció mentén integrálják a modern technológiai megoldásokat és adatvezérelt döntéshozatalt annak érdekében, hogy javuljon a városi életminőség és előtérbe kerüljön a gazdasági növekedés és innováció. Az alkalmazott rendszerek és eszközök optimalizálják a városi szolgáltatásokat és infrastruktúrát, ezzel elősegítve a lakosok és a vállalkozások számára egy élhetőbb és versenyképesebb környezet kialakítását. 

A projekt célcsoportjai a területfejlesztés aktív szereplői: a kis és közepes méretű hazai városok önkormányzatai, döntéshozói, közigazgatási szakemberek, továbbá az üzleti, tudományos és civil szféra érdekképviselői. 

 

A partnerség keretében a részt vevő települések önkormányzatainál kis volumenű, viszonylag rövid időigényű és alacsony költségvetésű agilis pilot (kísérleti) projektek megvalósítására kerül sor. A részt vevő országok pilot projektjeinek eredményeképpen egy, a Duna Régió településfejlesztési döntéshozói által általánosan alkalmazható, agilis kísérleti (pilot) módszertan kerül kidolgozásra az okos megoldásokat szolgáltató gazdasági szereplők (elsősorban kkv-k) és a megrendelőként funkcionáló települési önkormányzatok részére. Ez által a helyi és térségi kulcsszereplők az intelligens városi (Smart City) innovációk rugalmas és hatékony alkalmazására és bevezetésére irányuló know-how-ra és szakmai ismeretekre tesznek szert.  

A projekt az Európai Unió és a magyar állam társfinanszírozásával valósul meg. 

A projekt linkje: https://interreg-danube.eu/projects/pilotinncities

Vezető partner:

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic (CZ)

Projekt partnerek:

Business and Investment Development Agency CzechInvest (CZ)

Danube Engineering Hub Association (RO)

Digital Serbia Initiative (RS)

EurA AG (DE)

HROD.net Community Development Nonprofit Ltd. (HU)

Ministry of Investments, Regional Development and Informatization of the Slovak Republic (SK)

Neumann János Nonprofit Ltd. (HU)

Technical University of Civil Engineering Bucharest (RO)

Center for Digital Development (DE)

Association of Towns and Communities of Slovakia (SK)

 

Keretprogram: Interreg Danube Region

Időtartam: 2024.01.01. – 2026.06.30.

A projekt teljes költségvetése: 2.477.340 EUR

Ebből támogatás: 1.981.872 EUR

A HROD.net Közösségi Fejlesztő Nonprofit Kft. költségvetése: 193.000 EUR