Motorjai szeretnénk lenni a magyarság és az Európai Közösség felemelkedésének.
Együtt akarunk gazdagodni a helyi közösségekkel, vállalkozásokkal.
Felelősséget érzünk és teszünk a leszakadókért.

Jövőképünk

  • A HROD referenciaszervezetté, meghatározó branddé válik a társadalom- és gazdaságfejlesztés területén.
  • Üzletileg kiváló, kis menedzsmenttel, de nagy kapacitáshálóval rendelkező szervezet, amely interaktív, nyitott viszonyban van hazai és széles európai környezetével.
  • A HROD úttörő szerepet játszik a közösségi gazdaság- és társadalomfejlesztés technikai-technológiai innovációi területén, különösen az IKT eszközök alkalmazásában és terjesztésében.
  • Szervezetét és tevékenységét két dimenzió rendszerében alakítja: egyrészt projektszervezet, másrészt szakmai műhely, tudásközpont.

Küldetésünk

  • A HROD olyan társadalom kialakulását szolgálja, mely az életútjukat alakítani képes, a közösség érdekében együttesen cselekvő emberekből áll.
  • Feladatunk, hogy segítsük szervezetek, közösségek képessé válását önmaguk és környezetük fenntartható fejlesztésére.
  • A társadalom és a gazdaság fejlesztése elválaszthatatlan rendszert alkotnak. Közösségi, település-, vállalkozás-, szociális, foglalkoztatási, valamint ifjúságfejlesztési munkánkban azok összhangjára törekszünk.
  • A csapat tagjainak életpályája a szektorközi térben, vagyis a nonprofit, a kormányzati és az üzleti szféra határain rajzolódott ki. Nonprofit üzleti szervezetként továbbra is ebben a térben kívánunk megmaradni, elköteleződve a
  • közfeladatok hatékony ellátásának tervezése és megvalósításának segítése, illetve egy karakteres társadalmi küldetés képviselete mellett.