• Helyi, térségi stratégiák elkészítésének szakértői támogatása
  • fejlesztési dokumentumok és tanulmányok elkészítése
  • helyzetfelmérés, helyzetelemzés, stratégiai fejlesztési irányok meghatározása
  • stratégiai tervezés partnerségi együttműködés, közösségi tervezés keretében, partnerségi terv elkészítése, partnerség lebonyolítása
  • funkcionális térséglehatárolás segítése és dokumentálása
  • településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia elkészítése
  • előzetes akcióterületi tervezés
 • Szervezeti, vállalati stratégiaalkotás támogatása
 • Üzleti tervezés
 • Stratégia megvalósításának támogatása, stratégiai folyamatmenedzsment-tanácsadás, monitoring és értékelés
 • Stratégiai ciklus, részstratégiák, illeszkedő program- és projektportfólió kialakításának és menedzselésének támogatása