• Tudatos változás előkészítésének, tervezésének, levezénylésének és értékelésének támogatása
  • Változáskezelési képességet segítő műhelyek, fejlesztő gyakorlatok
  • Krízisbe jutott szervezetek, projektek, portfóliók felmérésének, reorganizációjának támogatása, interim menedzsment
  • Szervezeti változtatások projektmenedzsmentje
  • Szervezeti, vállalati, üzleti folyamatok áttervezése
  • Válságkommunikáció támogatása
  • Konfliktuskezelés, belső és külső konfliktusok kezelésének támogatása