• Projekttervezés, projektfejlesztés, uniós, hazai és nemzetközi pályázati programok elkészítése
  • Projektek, programok, portfóliók menedzselésének támogatása
  • Szervezeti, térségi, helyi partnerségi együttműködésre, helyzetelemzésre épülő projektgenerálás, tervezés, forrásbevonás támogatása
  • Projektcsoportok felállítása, képzése, fejlesztése, együttműködés segítése tanácsadói és IKT eszközökkel
  • Projektmenedzsment képzés, műhelyek, projektmunkacsoportok felkészítése
  • Szektorközi, szakmaközi, határon átnyúló, sokszereplős projektek, programok portfóliók építésének és megvalósításának támogatása
  • Interkulturális projektmenedzsment