Kézikönyv települési stratégiák, programok, beruházások tervezéséhez partnerségi egyeztetés, közösségi tervezés, szektorközi együttműködés keretében

Partnerségi egyeztetés, Közösségi tervezés Kézikönyv
Partnerségi egyeztetés, Közösségi tervezés Kézikönyv

A kézikönyv a Magyar Elektronikus Könyvtárban: http://mek.oszk.hu/16000/16022/

A "Partnerségi egyeztetés, közösségi tervezés" Kézikönyv digitális kiadását annak érdekében állítottuk össze és jelentetjük meg, hogy különösen azoknak a fejlesztőknek, érintetteknek, érdeklődőknek nyújtsunk segítséget, akik a közösségvezérelt (CLLD, LEADER) helyi fejlesztésekben, a területfejlesztési (TOP) programok közösségi, partnerségi hátterének megteremtésében vállalnak koordinátori, segítő szerepet, illetve ezeken a területeken szeretnének pályázóként, fejlesztőként, együttműködőként, a helyi akciócsoportok tagjaiként közreműködni.

A kézikönyvet közkinccsé tettük a Magyar Elektronikus Könyvtárban, ahol bárki olvashatja, letöltheti: http://mek.oszk.hu/16000/16022/

Miért vesz az ember a kezébe egy ilyen komoly szakmai tárgyú könyvet?

Erre mindjárt két jó ok is kínálkozik: vagy azért, mert a téma szerelmese és minden ritka kincset a kezébe vesz, ami a közösségi tervezéssel kapcsolatos, vagy pedig azért, mert muszáj. Mostanában sokaknak lesz ez muszáj, hiszen a közösségvezérelt (CLLD, LEADER) helyi fejlesztések, a területfejlesztési (TOP) programok, az közösségi célú uniós és hazai tervezések kapcsán kicsiny hazánkban ma trendi szakkifejezéssé nőtte ki magát, mi több, a fejlesztő munka megkerülhetetlen és kötelező eszközévé, e nélkül nagyobb pályázati források le sem hívhatók.

Ám, ahogy azt saját bőrünkön gyakran tapasztaljuk, a kötelezővé tétel a legjobb szándék mellett is könnyen a visszájára fordulhat, mely során épp a lényeg vész el. Ha lehet, ilyenkor talán még sokkal fontosabb, hogy lelkes, profi és tapasztalt forrásokra bukkanjunk. Például épp olyanra, mint amilyen ez a kézikönyv.

És hogy miért állítom ezt? A könyv valóban kézikönyv, mely mindennapi gyakorlati használatra való, ám mégis jóval több ennél. Ugyanis nem silányítja puszta eszközzé a közösségi tervezést, hanem keretbehelyezéssel és fogalommeghatározással indít: a mit mellett a miértre és a hogyanra is nagy hangsúlyt fektet. Nem csak szerszámot ad, hanem szemléletmódot is kínál, alapvetésként tekint arra, az emberi méltóság részeként, hogy környezetünk alakításának ne elszenvedői, hanem tevékeny résztvevői lehessünk, partneri módon és párbeszédben az összes érintettel együtt.

A művet az előszóban Dr. Balázsi Károly település- és közösségfejlesztő ny. tanszékvezető, főiskolai tanár ajánlja figyelmünkbe a könyv szakmai lektoraként. A bevezetésben a szerző rendhagyó módon egy Karinthy idézettel vezeti be a szabályok és a szabályozás kérdéskörét, és mindeközben hitet tesz a szubszidiaritás mellett: „ A helyi közösségek méltóságát, jogát a saját szabályaik, értékeik megfogalmazásához nem szabad feláldozni a célszerűség és a hatékonyság oltárán.” Ezzel a felütéssel jutunk el a közösségi tervezés fogalmi meghatározásához, cél- és keretrendszeréhez, majd pedig mindezeknek a településfejlesztési stratégiákban való megjelenéséig és a CLLD típusú közösségvezérelt helyi tervezési programokig, ill. a partnerségi egyeztetés jelentéséhez és jelentőségéhez.

A könyv a keretbehelyezés után – jó kézikönyvhöz hűen – pontosan leírja, hogy az előzőek szellemében mit és hogyan érdemes csinálni: a szerző lépésről lépésre, mindvégig egy koherens folyamat egymásra épülő részeiként vázolja fel a tervezés szakaszait. Részletes bemutatásra kerül a partnerségi egyeztetés folyamata és annak különböző technikái. Az utolsó fejezet példatára még élőbbé teszi az eddigieket, hiszen két konkrét települési tervezés részleteinek megosztása – Hajdúnánásról és Újkígyósról van szó – bevezet minket abba, hogy hogyan lehet mindezeket a gyakorlatban is aprópénzre (de bizony nem aprópénzzé) váltani.
Úgy vélem, hogy aki a téma szerelmeseként veszi kezébe ezt a könyvet az nem csalódik, sőt, további inspirációra tehet szert. Aki pedig azért forgatja ezt a művet, mert pl. az EU-s források lehívása miatt, a települési, térségi tervezés okán a kötelesség ide vezérelte, az jó úton van ahhoz, hogy hamarosan ő is a téma értő és elkötelezett hívévé válhasson.
A könyvhöz kapcsolódóan a kiadó HROD Közösségi Gazdaság- és Társadalomfejlesztési Központ a közeli hetekben 60 órás, felnőttképzési engedéllyel rendelkező képzést indít, amelyre a kiadvány regisztrációs lapján lehet előjelentkezést benyújtani.