• Önkormányzatok, civil és gazdasági szervezetek képessé tétele a társadalmi és gazdasági környezetüket dinamizálni képes programok tervezésére, fejlesztésére, stratégiák kialakítására és megvalósítására.
  • Közösségi tervezés és partneri egyeztetés teljes körű megvalósítása egyedi módszertan alapján a helyi igényekre támaszkodva
  • A települési fejlesztési stratégiákat kiegészítő erőforrástérkép, forrástérkép tervezése
  • A stratégiában szereplő közösségi feladatok, programok szakmai felügyelete, lebonyolítása
 • A társadalmi esélyegyenlőséget csökkentő, a gazdaság hatékony működését korlátozó területi hátrányok felszámolását, az elmaradottságok mérséklését, a gazdaság túlzott centralizációjának enyhítését, valamint a vidék integrált fejlesztését segítő programok megvalósítása.
 • Az elmaradott, elsősorban rurális térségek komplex felzárkóztatását segítő programok és szervezetek fejlesztése.

Referenciáink

 • Szakmai részvétel az integrált közösségi és szolgáltató terek (IKSZT) Módszertani Központ kialakításában.
 • IKSZT Módszertani és minőségügyi kézikönyv elkészítése.
 • IKSZT kialakításában való közreműködés vezető szakmai partnerként, pályázati és projektmenedzserként Apostagon, Csávolyon, Érsekhalmán, Etén, Felsőszentivánon,  Gyomaendrődön, Hermánszegen, Kardoson, Kondoroson, Magosligeten, Nagybaracskán, Szabadkígyóson, Túristvándiban és Zsarolyánban.
 • Kondorosi településfejlesztés.
 • Alsómocsoládi mikrotérségi gazdaság- és társadalomfejlesztési folyamat előkészítésében való részvétel.
 • Újkígyósi integrált városfejlesztési stratégia elkészítésében való részvétel, komplex közösségi településfejlesztési program megvalósításával.
 • Hajdúnánási integrált városfejlesztési stratégia elkészítése, komplex közösségi településfejlesztési program megvalósításával.
 • Szatmári települések számára termék- és szolgáltatásvédjegy minősítési rendszerének közösségi kidolgozása